abscissa

Det er en horisontal linje som stort sett er representert i rektangulære kartesiske koordinater, og dens oppgave er å markere avstanden mellom den vertikale aksen og sentrum eller et hvilket som helst punkt. Abscissa- aksen blir i mellomtiden tatt som settet med horisontale koordinater for et kartesisk plan .

abscissa

Det opprinnelige matematiske feltet er kartesisk geometri, utviklet mellom 1600- og 1700-tallet, av den viktige filosofen René Descartes (1596-1650). Imidlertid kommer den offisielt inn i området for analytisk geometri, som kom fra Cartesian, dette, har ansvaret for å studere geometriske figurer, men fra et algebraisk synspunkt, det vil si med matematisk analyse. På samme måte er det veldig til stede innen differensial og algebraisk geometri, som studerer koordinatene på en lignende måte som nevnt i begynnelsen.

Den horisontale linjen, i en kartesisk koordinat, er representert med en X og den vertikale med en Y (kalt ordinat), de må være vinkelrett og sammenfalle med hverandre. Poenget der de møter hverandre er kjent som opprinnelsen til koordinater. Dets sentrum er representert med symbolet "O", som regnes som nøytralt, siden det innenfor grafen etableres en serie linjer langs alle linjene, der de positive og negative tallene er lokalisert, den første til høyre og de siste til venstre. Til slutt er det tre typer presentasjon av koordinatene: lineære, flate og romlige, hver av dem preget av å ha et visst antall akser, fra henholdsvis en til tre.

Anbefalt

kolikk
2020
Sastre
2020
Akropolis
2020