advokat

Juristen er den personen som med sitt yrke er relatert til loven og loven, har en typologi av rette, ærlige, oppriktige og ansvarlige mennesker, for for deres juridiske forpliktelser de er pålagt og krevd før loven, må de være humanister som går hånd i hånd, som fungerer som coadjuvants av rettferdighetskamper i forsvaret av rettshåndhevelse, nyter frihet og karakter som fasthet i å forsvare rettferdige årsaker, med et kall for profesjonell moralsk etikk og omfattende studier av lovene for å forsvare og håndheve dem rettferdig .

advokat

Begrepet jurist omfatter et variert antall juridiske fagpersoner som dommerfullmektiger, dommere, påtalemyndigheter, advokater, notarius publicus, registrarer, offentlige forsvarere blant mange som utøver en viss rettsstilling, og er en anerkjennelse blant det juridiske samfunnet som en jurist for deres kunnskap og nivået nådd i den teoretiske utviklingen av loven; som evnen og evnen til å mestre loven og forstå det juridiske språket med dets tekniske terminologi og juridiske uttrykk, noe som fører dem til å finne reglene og hvordan saker skal håndteres, noe som fører dem til å vite hvordan de skal grupperes etter fil og graden av disse, er eksperter på å gå flytende gjennom de forskjellige grenene av loven så vel som rettssystemet .

Juristene er i stand til å avgi dommer som har assimilert sammenhengen mellom de rettslige sakene, oppnådd enkle avtaler, med mulige data for å støtte bedre alternativer mellom de berørte parter, være disse meget dyktige i begrunnelsen av de utsatte elementene, noe som oppnås med daglig øving av funksjonene sine, og nå en hukommelsestyring av lovens koder og forskrifter. Å være denne praktiske karrieren, diskusjoner og utvikling av alternative løsninger for saker mellom teoretisk og praktisk kunnskap om det daglige arbeidet.

Anbefalt

blære
2020
sammenheng
2020
Cepa
2020