Algebraiske fraksjoner

Vi vet som en algebraisk fraksjon det som er representert ved kvotienten av to polynomer som viser en oppførsel som ligner numeriske brøk. I matte kan vi operere med algebraiske fraksjoner ved å gjøre multiplikasjon og deling.

Derfor må vi uttrykke at den algebraiske fraksjonen er representert med kvotienten av to algebraiske uttrykk der telleren er utbyttet og nevneren er divisoren. Blant egenskapene til algebraiske fraksjoner kan vi fremheve at hvis nevneren er delt eller multiplisert med samme mengde annet enn null, vil ikke brøken bli endret.

Algebraiske fraksjoner

Forenklingen av en algebraisk brøk består av å transformere den til en brøk som ikke lenger kan reduseres, noe som er nødvendig for å faktorere polynomene som utgjør telleren og nevneren.

Deretter vil vi forklare hvilke typer algebraiske fraksjoner:

Vi kan klassifisere algebraiske fraksjoner i følgende typer : ekvivalente, enkle, riktige, feilaktige, sammensatt av teller eller nullnevner. Så får vi se hver av dem:

  • Ekvivalente algebraiske fraksjoner: når kryssproduktet er det samme. Av disse to algebraiske fraksjonene vil p (x) / q (x) og r (x) / s (x) være ekvivalente hvis: p (x) ⋅s (x) = r (x) ⋅q (x)
  • Enkel algebraisk brøkdel: de er de der telleren og nevneren representerer heltal rasjonelle uttrykk.
  • Egne algebraiske brøk: de er enkle brøker der telleren er mindre enn nevneren.
  • Ukorrekte algebraiske brøker: de er enkle brøker der telleren er lik eller større enn nevneren.
  • Sammensatte algebraiske fraksjoner: er de som er dannet av en eller flere brøk som kan være lokalisert i telleren, nevneren eller begge deler.
  • Algebraiske fraksjoner av telleren eller nullnevneren : den presenteres når verdien er 0. I tilfelle av å ha en brøk 0/0 vil den være ubestemmelig.

Når du bruker algebraiske fraksjoner for å utføre matematiske operasjoner, må vi ta hensyn til noen kjennetegn ved operasjoner med numeriske brøk, for eksempel for å starte det minst vanlige multiplum må finnes når nevnerne har forskjellige siffer. I både inndeling og multiplikasjon utføres og utføres operasjoner akkurat som med numeriske brøk, siden disse bør forenkles på forhånd når det er mulig.

Anbefalt

hydrologi
2020
theocentrism
2020
forbud
2020