alkymi

Opprinnelsen til dette begrepet er ikke veldig tydelig, noen tror at det kommer fra arabisk, og andre at det kommer fra gresk, sannheten er at alkymi er en slags vitenskap så å si, dedikert til etterforskningen og leting etter en slags potion eller elixir curalotodo og i oppdagelsen av filosofens stein .

alkymi

Denne typen vitenskap ble utviklet i middelalderen og prøvde å kombinere kjemi, medisin, astrologi og spiritualitet. Hovedmålet med alkymi var å kunne omdanne metaller til gull og å kunne oppnå evig liv. Utøvelsen av denne spesielle kunnskapen var viktig for utviklingen av kjemi.

For alkymistene var det viktig å finne hvor filosofens stein var, som i følge deres tro var i stand til å konvertere bly til gull, som representerte oppnåelsen av perfekt materie . De var så sikre på teorien sin at de brukte tid på å analysere den mulige transformasjonen av metallet gjennom oppvarming og foredling med noen kjemiske prosesser .

Alkymister investerte tiden sin i å forberede potions som integrerte de fire naturelementene: vann, ild, jord og luft som var representert av kvikksølv, salt og svovel og som måtte foredles av brannvirkningen.

Mange av disse alkymistene ble merket som fonister og løgnere, men det kan ikke benektes at takket være deres forskning ble det gjort viktige funn som opprinnelsen til alkohol og mineralsyrer, noe som muliggjorde utviklingen av farmakologi .

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020