Åndelige verdier

De såkalte åndelige verdiene er de prinsippene som gjennom deres praksis tillater mennesker å ha et forhold til Gud eller med guder ; I en mer spesifikk forstand gjør disse verdiene det mulig for hvert enkelt menneske å opprettholde et forhold mellom Gud og menneske, drevet av troen til hvert enkelt menneske om sin skaperverk og praksis. Åndelige verdier utvikler mennesket gjennom hele livet og tilbyr ham en indre verdi som kan generere eller påvirke moralske verdier ; siden disse indikerer en kulturs gode skikker og moral.

Åndelige verdier

Åndelige verdier kan med andre ord henvise til viktigheten som blir gitt til de ikke-materielle aspektene av livene våre ; som er en del av individers behov og lar dem føle seg oppfylt som mennesker og påvirke samspillet med menneskene rundt seg, og gi grunnlag og mening til menneskelivet, som er tilfelle av religiøs tro .

Åndelige verdier hjelper forbedringen av individet på et høyere nivå, på et plan som går utover menneskets naturlige; grunnen til at en dør blir åpnet for det overnaturlige og for alt som refererer til som stammer fra en overnaturlig guddom. Teologien har ansvaret for studiet av alt relatert til Gud og studiet av verdier knyttet til ham. Blant de mest kjente åndelige verdiene kan nevnes: nestekjærlighet, håp, tro, nåde og hellighet .

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020