Andre grads ligninger

De kvadratiske ligningene er av formen ax ^ 2 + bx + c = 0 ; hvor a, b og c er reelle tall (som ikke er null); hvor x kalles variabel eller ukjent; a og b kalles koeffisienter for ukjente, og c kalles et uavhengig begrep. Det er veldig viktig å gjenkjenne de standardiserte formene som oppstår fra en klassifisering av kvadratiske ligninger, også kalt kvadratiske ligninger.

Når du kjenner dem igjen, vil du være klar over hvilken metode, strategi eller rute du må følge for å løse dem. Etter å ha jobbet delvis med dette punktet, kan du se hvordan du løser kvadratiske ligninger, men før du løser dem, er det viktig å identifisere dem .

Andre grads ligninger

De kvadratiske ligningene er delt inn i: komplette ligninger og ufullstendige kvadratiske ligninger.

1. Fullfør ligninger av andre grad:

De er de som har en annen grads begrep (det vil si et begrep "i X2"), et lineært begrep (det vil si "i x"), og et uavhengig begrep, det vil si et tall uten x. Et eksempel på en slik ligning er som følger:

2 × 2 - 4x - 3 = 0

Legg merke til at koeffisienten til kvadratbegrepet vanligvis kalles a, den lineære termen kalles av, og den uavhengige termen kalles c, så i dette tilfellet:

a = 2, b = -4 og c = -3.

Av denne grunn er typeformen til disse ligningene representert med følgende generelle uttrykk:

øks ^ 2 + bx + c = 0

2. Ufullstendige annengradsligninger:

For enkelhets skyld er en kvadratisk ligning ikke fullstendig når den mangler et av de tre nevnte begrepene som finnes i komplette kvadratiske ligninger. Ja, det er tydelig at kvadratbegrep ikke kan mislykkes ellers ville dette ikke være en kvadratisk ligning.

Vel, det er to typer ufullstendige kvadratiske ligninger: de som mangler det lineære uttrykket (det vil si begrepet "i x") og de som mangler det uavhengige uttrykket (det vil si den som ikke har x)

I det første tilfellet mangler begrepet som inneholder koeffisienten kalt "b", så typeskjemaet vil forbli som følger:

øks ^ 2 + c = 0

Den ufullstendige kvadratiske ligningen, i det andre tilfellet, mangler det uavhengige uttrykket, det vil si den som inneholder koeffisienten kalt "c", slik at formen til typen nå vil forbli som følger: ax ^ 2 + bx = 0

Anbefalt

kolikk
2020
Sastre
2020
Akropolis
2020