antroposofien

Antroposofi er en type studie som søker å relatere guddommelighet til menneskets visdom, det vil si at den relaterer den universelle åndelige sfære til åndeligheten til mennesket, denne vitenskapen er interessert i å studere menneskets evne til å oppfatte hendelser utover synlige, usynlige fenomener og åndelige karakter som forbinder to verdener det jordiske og det åndelige .

antroposofien

Han er også interessert i anvendelsen av metoder som gjør det mulig å vekke den følsomme kapasiteten som hvert menneske besitter, antroposofi er en læresetning om undersøkelse, oppdagelse og har ingen tilknytning til noen religion og er heller ikke en type religiøs skikk, så vel som det er en åpenbaringsvei, den undersøker bare sammenkoblingen mellom den jordiske og den usynlige eller åndelige aspektverdenen.

Antroposofi er ansvarlig for å gi mening eller beskrive forskjellige aspekter som er forbundet med det nevnte, det er ansvarlig for å identifisere den nåværende åndelige enhet, på samme måte som den organiserer disse enhetene på en hierarkisk måte, den identifiserer deres utvikling og aktivitetene som disse For å definere hva som er rollen i utviklingen av menneskeliv, som et eksempel på nevnte teori kunne de nevne Kristi liv på jorden (dette er det maksimale eksemplet på forbindelse mellom begge verdener), utseendet til Jesus fra Nasaret (eller Jesus Kristus) på jorden har betydd en total endring i det jordiske, kosmiske og åndelige riket, slik at menneskets historie kan beskrives i et før og etter utseendet eller fødselen .

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020