armbrøst

Det er et kampvåpen som hovedsakelig er designet for å skyte piler og bolter. Designen er lik den til en lysbue, men den er mindre og smeltet sammen med en rett base, som inneholder avtrekkeren og andre komponenter. Buen er støtten til ammunisjonen til å skyte, og er den som fordeler gjennom ammunisjonens kropp alt presset slik at det kan skytes. I tillegg til dette er det en liten remskive for å justere spenningen som pilen skal beholdes med. Noen ganger kalles det også en ballista, et begrep som kommer fra den latinske “ballista”.

armbrøst

Denne typen drivvåpen ble brukt i de gamle krigene, og mennene som hadde dem ble kalt "crossbowmen." I dag brukes den ikke lenger til kampformål, men til utøvelse av noen idretter og til gratis jakt. En stund varierte det offisielle navnet på våpenet, hovedsakelig til noen ballista-ledninger og til og med noen som ikke var relatert; Dette skjedde imidlertid hovedsakelig på grunn av språkbarrieren og uttrykkene som ble brukt i hvert område av planeten, i løpet av middelalderen, for å utpeke våpen.

Krigene som ble utført i Europa, Asia og Afrika av 500 a. C. og 300 a. C. var i stor grad avhengig av bruken av tverrbuer. Til tross for den tidlige bruken i disse vestene økte mengden av denne typen våpen i Vesten fra 1000-tallet og utover. Det er en av de store oppfinnelsene som gikk foran opprettelsen av skytevåpen, men ble mer dødelig.

Anbefalt

kolikk
2020
Sastre
2020
Akropolis
2020