autonomi

Autonomi kommer fra det latinske ordet auto som betyr "seg selv" og nomos betyr "norm", dette indikerer at autonomi er en persons eller enheters evne til å etablere sine egne regler og styres av dem når de tar beslutninger . I psykologi beskrives autonomi som individets evne til å føle, tenke og ta beslutninger for seg selv . Dette konseptet omfatter en rekke egenskaper og elementer relatert til personlig selvledelse . Blant disse elementene har vi selvtillit, en positiv holdning til livet, riktig analyse av sosiale normer og selvforsyning.

autonomi

Når vi snakker om personlig autonomi, henviser vi til den enkeltes rett til å ta sine egne beslutninger i alle aspekter av hverdagen. I tillegg til at personen er klar over hva som er rett eller galt, og derfor må anta konsekvensene av det han har bestemt.

Testens autonomi refererer til visse juridiske aspekter, det vil si at det er kapasiteten som mennesker har til fritt å regulere interessene sine, i henhold til de viktige aspektene i individets hverdag, innebærer denne autonomien to typer normer, operative og imperativ (obligatoriske samsvarsstandarder).

Til slutt finner vi begrepet universitetsautonomi, som er akseptert av mange land og består av å ha politisk og administrativ uavhengighet fra et offentlig universitet i forhold til eksterne faktorer. Universitetets autonomi, velger egne regler og studieprogrammer uten innblanding fra den politiske makten.

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020