autorisasjon

Autorisasjon er prosessen der noen kan gjøre en bestemt handling . Denne typen omstendigheter er relatert til det faktum at det for noen mennesker mangler makt til å ta bestemte beslutninger som kan ha en viss effekt på tredjepart. Autorisasjoner er hovedsakelig gyldige i visse organisasjonsstrukturer som har en sterk hierarkisk komponent.

Det er handlinger som loven forbyr i visse rammer eller situasjoner, for å utføre noen av de aktivitetene som gjeldende lov forbyr, vil det være nødvendig å behandle før den tilsvarende autorisasjonen tilsvarer. Noen autorisasjoner krever inngripen av rettferdighet og andre bare av en eller annen kompetent myndighet.

autorisasjon

Et tydelig eksempel på autorisasjon kan gis av skolemiljøet. Derfor, i denne sammenhengen, krever myndighetene til en viss utdanningsinstitusjon ofte foreldrefullmakt til å utføre ulike typer handlinger. Kraften til å disponere en mindreårig blir faktisk deponert hos foreldrene deres eller en verge, og det er fra dette perspektivet at det er disse voksne som må ta en beslutning som på en eller annen måte påvirker den mindreåriges oppførsel. Eksempler i denne forbindelse kan være behovet for å ty til foreldres samtykke for å fortrenge barnet eller få tilgang til bestemte typer innhold.

Det er mange modeller av autorisasjoner som vi kan finne. Imidlertid må alle, uavhengig av hvilket felt de gis, ha en serie viktige data . Således vil det for eksempel være fullt navn på personen som gir autorisasjonen, så vel som annen informasjon av interesse, for eksempel nummeret på identitetsdokumentet og adressen din, personopplysningene til personen du autoriserer og formålet med nevnte autorisasjon.

For informasjonsteknologi er autorisasjon den delen av et operativsystem som beskytter systemressurser slik at de bare kan brukes av brukere som har tillatelse til det.

På den annen side er autorisasjoner også hyppige når man kommer inn på steder som har begrenset tilgang til allmennheten, enten fordi de er eksklusive eller fordi de utfører viktige oppgaver, som krever taushetsplikt.

I disse tilfellene forlater autorisasjonene dokumentet og kan ta i bruk elektroniske skjemaer, det vil si for eksempel at en talltast blir gitt til noen slik at de kan få tilgang til et kontor som må ringes på et tastatur, hvis tasten som er oppgitt er riktig., dørene vil åpne og ellers nektes inngang.

Anbefalt

sabotasje
2020
Kortvarig investering
2020
TV
2020