avstand

Ordet distanse stammer fra det latinske "distantĭa", nåværende partisipp av verbet "distare" betyr "å være langt", "distar", og prefikset "dis" sies å være "divergens" og "distancing", prefikset "ia" " indikerer kvalitet ” . Avstand er rommet eller intervallet mellom sted eller tid et tiltak har mellom to elementer eller hendelser. Avstand er ordet som brukes på forskjellige flater og motiver .

avstand

I matematikk er avstand en bilinær applikasjon som er applikasjonen som er definert i det kartesiske produktet av to vektorrom som er lineær i hver av de to variablene, som er to punkter på linjen som forbinder dem, numerisk eksponert. I vanskeligere rom som ikke-euklidisk geometri, som er den korteste banen mellom to punkter, som er en rett del med en krumning kalt geodesisk, i geometri bestemmes den geodesiske linjen som linjen med minuttlengde som blir sammen med to punkter i en gitt område og er inneholdt i denne utvidelsen.

Men i fysikk er avstand en er en dimensjon som manifesterer seg i lengdenheter som er en standardisert sum av lengden bestemt av møte .

Avstanden i astronomiområdet består av skillet mellom de forskjellige astrale kroppene. Dypt i solsystemet er det manifestert i kilometer eller astronomiske enheter med symbolet "ua" .

Denne bestemmelsen blir utført under radar- eller laserprosedyren inne i solsystemet og ved parallaks og en annen serie indirekte prosedyrer utenfor det.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020