avtale

Ordet virksomhet har en etymologisk opprinnelse fra latin nec otium, som har som betydning hva som ikke er fritid ; På romernes tid ble otium betraktet som den frie tiden som en person hadde og hvilken aktivitet han utførte i den tidsperioden, som de ikke fikk noen form for belønning for, på denne måten betydde virksomhet arbeidet de gjorde på fritiden og ble betalt. På denne måten kan vi beskrive ordet virksomhet som en aktivitet med rent lukrative formål, over tid kan det utvikle seg å ha stabilitet og organisering som anser seg som et selskap, men dette vil avhenge av administrasjonen av ressurser, som må være forsiktige for å oppnå suksess.

avtale

Dermed anses arbeid eller aktivitet som utføres for å motta penger i bytte for dette som virksomhet, og da en av pilarene for økonomien i et land eller nasjon, kan virksomheten variere avhengig av den utførte aktiviteten. Som en menneskelig aktivitet som involverer penger, styres imidlertid virksomheter av lover som søker trivsel for driften i et selskap, alle som bryter nevnte lover pålagt av hvert land, regnes som en ulovlig eller uredelig virksomhet.

Til slutt bestemmes virksomhet som transaksjonen der to parter utveksler varer med hverandre, dette i bytte mot betaling av en pris pålagt av enheten som tilbyr tjenesten, denne utvekslingen kan betraktes som en byttehandel mellom forretningsmannen og publikum som drar nytte av av arbeidet ditt.

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020