bakteriologi

Bakteriologi er vitenskapen som studerer bakterier, den etymologiske opprinnelsen til begrepet er latin der "Bakterier" betyr "Små dyr" og "Logos" "Studie". Bakteriologi er en veldig omfattende vitenskap, og studien er nesten uendelig på grunn av de millioner bakterietypene som ennå ikke er oppdaget eller som ikke har manifestert seg i flercellede organismer. Imidlertid er bakteriologi, som en del av mikrobiologistudiene utført i medisinske og vitenskapelige institutter, fokusert på spørsmål av samfunnsmessig betydning som vi vil beskrive nedenfor.

bakteriologi

Bakterier kan bare sees under et mikroskop, et apparat oppfunnet på midten av 1800-tallet for å observere det som ikke kan sees med det menneskelige øyet.

Bakteriologi har ansvaret for å klassifisere disse mikroorganismene på forskjellige måter, innen medisin, er de delt inn i de som er farlige for levende vesener, og de som ikke er det, de gjennomfører en studie der farene er etablert, og kurerer før en mulig infeksjon. Legemiddelfirmaet spiller også en grunnleggende rolle i studiet av bakterier, de kan klassifiseres for sin optimalisering i produksjonen av medisiner som bekjemper virus og sykdommer.

Patologi er et annet medisinfelt som bruker bakteriologi som et verktøy. Tilstedeværelsen av denne typen mikroorganismer som ikke kan betraktes som bærere av sitt eget liv, kan føre til etterforskning av et dødsfall eller oppdagelsen av en ny tilstand. Det hele avhenger av tilstanden til vevet som bakteriene er i.

Anbefalt

kolikk
2020
Sastre
2020
Akropolis
2020