betraktning

Hensyn er et ord som kan sees fra tre forskjellige vinkler, det første og viktigste omfatter begrepet at en betraktning er en refleksjon som blir gjort før man formulerer en mening om et tema som krever hensynet til de tilstedeværende for å bli forstått. Hensynet tas i bruk i tilfeller der det må sies nøye med det som blir sagt, og det er derfor det sies at det bør tas hensyn til en kommentar som ikke tidligere er tenkt på et offentlig sted eller sted som fortjener skjønn. Et andre nivå forteller oss om menneskets kapasitet til å være objektiv for å vurdere hensynet til en annen person og presentere ideen for å ta konkret vurdering for å komme til enighet.

betraktning

Den tredje vinkelen anser oss som et synonym for respekt, men mer enn respekt er å ta hensyn til noe som krever størst oppmerksomhet. Hensynet til et publikum som lytter til en foredragsholder er nødvendig for å motta all kunnskapen som er gitt i talen.

Eksempler på vurdering:

- I vårt selskap vurderer vi det faktum at du er en person med nedsatt funksjonsevne, så vi tilbyr deg all komforten og tjenestene som gjør at du skal føle deg vel.

- Skadene forårsaket av oljeutslippet i Mexicogulfen var av hensyn til miljøet.

- Det er viktig å vurdere bruken av insektmiddel når du reiser med barn.

Anbefalt

blære
2020
sammenheng
2020
Cepa
2020