betydning

Mening ; i ordboken til det spanske kongelige akademi er dette ordet definert som kjent, viktig, anerkjent, så vel som, betydning eller følelse av et ord eller uttrykk; blant andre. Betydningen i forhold til det språklige tegnet er ifølge noen forfattere som Saussure det mentale innholdet som blir gitt til dette språklige tegnet. Det er konseptet eller ideen som er assosiert med tegnet i alle typer kommunikasjon, for eksempel mentalt innhold. Dette avhenger av hver person, siden hver tildeler en mental verdi til betydningen, men etter konvensjon må denne betydningen være den samme for å utføre optimal kommunikasjon. For eksempel, når det gjelder å forklare et ord ved å definere det, er det som blir gitt en mening med det. I en bred kontekst er dette ordet helt relatert til orddefinisjonen, idet disse artene er synonymer for å forklare begreper.

betydning

Med noen få ord er betydningen det som definerer hva vi snakker om og kommer fra opplevelser med ett eller flere objekter. For eksempel kan dermed betydningen av vifte defineres som et verktøy for fanning (og i sin tur kan en mulig definisjon av fanning være å skape en luftstrøm gjennom den manuelle bevegelsen av et objekt). Legg merke til at betydningene ikke er mer enn bare mentale enheter, ikke universelle eller absolutte, abstrakte, konvensjonelle så vel som tegn, for hvis en ekorn ser en vifte, vil den ikke observere betydningen av en vifte i den, akkurat som om et menneske aldri Han har sett en båt og ser en for første gang, ved forening kunne han si: "hva en merkelig fisk ...!".

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020