biotiske

Begrepet biotisk er et ord som ofte brukes innen biologi, siden det refererer til alt relatert til levende organismer, hvordan de er karakterisert og hvordan de samhandler med andre organismer av samme art. Det er også kjent som Biota, som refererer til alle levende organismer : planter, dyr og mennesker som bor i et bestemt område, og som igjen er det som utgjør biotiske faktorer.

biotiske

Disse organismer som utgjør det biotiske miljøet må eksistere og reprodusere seg i et miljø med andre arter, det er grunnen til at de må ha visse kvaliteter og fysiske egenskaper som gjør at de kan konkurrere om mat, husly, etc.

Som vi har sagt tidligere, er biotiske faktorer alle levende organismer som lever i et økosystem og klassifiseres som følger: Når organismer lager sin egen mat, kalles de produsenter. Når organismer ikke er i stand til å lage sin egen mat, men heller spiser dem når de allerede er laget, kalles de forbrukere. Og til slutt har vi de som lever av organisk materiale i en nedbrytningstilstand, dette er de såkalte spaltningene.

Vi har allerede studert klassifiseringen deres, nå må vi analysere hvordan de er delt. På den ene siden har vi individer, som ikke er noe annet enn alle organismer som bor i økosystemet, etterfulgt av befolkningen, som refererer til de samme organismer, men samlet på ett sted, og til slutt har vi fellesskapet, som bestemmes av de forskjellige samhandlingene mellom forskjellige populasjoner.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020