bredde

Amplitude er settet med egenskaper som gjør en viss utvidelse til et stort område. I den fysiske sfæren brukes begrepet for å kvalifisere den maksimale hastigheten til en kraft i løpet av en periode, mens den er i forskyvning, kort sagt, amplituden brukes til å måle de periodiske variasjonene som blir observert langs dens bane. ; Tilsvarende behandles det i matematikk som et mål for å observere den høyeste eller laveste verdien av en variabel.

bredde

På samme måte brukes den til å eksemplifisere de vertikale planene som inneholder en tenkt linje som går fra tilskuerens øye til det observerte objektet, som når sentrum av et himmellegeme, alt innenfor astronomifeltet. Blant kontekstene som ordet brukes, er en der den omfattende kunnskapen om et emne er nevnt, det vil si det er ros som blir lansert til den høye forståelse et individ kan ha om de forskjellige temaene de bringer sameksistere på planeten .

Tilsvarende må den også brukes til å overfatte kunnskapen til et individ, som anses å være mange på en overfladisk måte. Statistikk er et bredt felt, der data tas om en gruppe mennesker og analyseres, for å danne en prognose eller bestemme fakta som er begått av befolkningen. På samme måte er "bredde" ordet hvis oppgave er å omfatte prosessen hvis oppgave er å fastslå hva den gjennomsnittlige verdien av en studie er, med utgangspunkt i den laveste og høyeste verdien.

Anbefalt

Butterfly Effect
2020
subtraksjon
2020
utstilling
2020