brudd

Et brudd er en handling av forakt og overgrep mot enhver enhet som i seg selv har en eller annen etablert norm eller forskrift som indikerer hva som skal være handlingen som skal utføres eller den funksjonen den må utføre. Begrepet voldtekt er rettet mot ethvert scenario der brudd på gjeldende lover oppstår, ofte assosiert med situasjoner der vold er et grunnleggende verktøy for angriberen . Et av de mest berørte temaene i samfunnet er voldtekt eller seksuelle overgrep begått på et forsvarsløst vesen, som, når han ser seg ubeskyttet, bruker voldtektsmannen makt for å kunne krenke denne berørte personens menneskerettigheter og moralske rettigheter.

brudd

Det kan også betraktes som et brudd på at inngrep foretatt av noe eller noen i et territorium eller rom der det ikke er gitt tillatelse til å være, bestå eller utføre en slags handling. Slik er tilfellet med luftrommet, hvis et luftfartøy flyr over et begrenset område eller ikke ber om riktig tillatelse til å passere gjennom nevnte sted, har flyet og de som opererer det, et brudd på luftrommet.

Et brudd på juridiske vilkår presenterer prinsippet beskrevet over, med forskjellen at gitt den rettslige prosedyren, vil det alltid være en sanksjonerende respons for alle som har brutt noen lov eller rett. Straffene som kan gis til mennesker som bryter normer eller påbud, er gjenstand for evalueringer og undersøkelser som er nyttige for å bestemme skyld eller straff . Avhengig av hvilket samfunn vi er i, belastes brudd på hellige steder eller steder med høy kulturell rikdom til en høy pris, inkludert, i noen tilfeller, straff langt over hva en menneskerettighetsdomstol kan foreslå, alt avhenger av åndelige tradisjoner og respekten som samfunnet har for dem.

Når en avtale oppnås, må begge parter være tydelige på vilkårene som er angitt, for å unngå misforståelser som senere ender med brudd på virksomhetene, søker en praktisk resolusjon å lage forliksmekanismer for å unngå overtredelsen av avtalen, dersom et vederlag ikke oppnås i fraværet, utføres tilsvarende straff.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020