comicio

En Comicio var i romersk lov en samling av landsbyboere, der alle handlinger som skulle tas til fordel for samfunnet og mot dem som ikke stemte overens med respekt og lydighet mot den juridiske retningslinjen som begynte å bli skrevet i Roma, ble bestemt. I følge etymologien kommer ordet comicio fra det latinske “Comitium” som betyr “Joint or Company”, og det er derfor slått fast at en comicio ikke er mer enn et møte med mennesker som sammen oppnår enighet.

comicio

Historien om den romerske loven plasserer oss angående valgene i begynnelsen av dette, da kong Romulus beordret inndeling av patricierne i tre stammer, som deretter ville bli delt inn i 10 kurier. Disse kuriene ville danne det første valget. I republikken, i mangel av lov, ble sorenskrivere og forsamlinger sammensatt av disse valgene som avgjorde og utgjorde en viktig del av alle handlingene som skjedde i Roma. Valgfiguren var veldig mangfoldig, over tid dukket det opp valg for hver av de strukturtypene som eksisterte: Valg for århundrer, var små delegasjoner av familiene som utgjorde curia og et valg for stammer med større innflytelse på stemmene som ble generert i diskusjonene.

Med fremveksten av vanlige folk, dukket også disse typer organisasjoner opp blant dem, til et punkt at da de ble tatt opp i senatet, de startet fra en avstemning som ble kalt "Plebiscite's Choice"

Anbefalt

sabotasje
2020
Kortvarig investering
2020
TV
2020