demonologi

Innenfor teologien representerer demonologi en spesialitet som har ansvar for å studere alt relatert til demoniske enheter og alle deres koblinger, med fokus på deres opprinnelse og natur. Det er et studieretning som er knyttet til angiologi (en disiplin som studerer engler). Demonologi forklarer alt om demoner: Hvem er de? Og hva er deres metoder for angrep.

I følge disse studiene er satan og alle hans demoner falne engler, vesener som er i konflikt med Gud og menneskeheten. Derfor hjelper demonologi mennesker til å være bevisste på deres eksistens og hjelper dem også å motstå fristelsene . Fristelser som bare søker den mannen synder og vender seg bort fra Gud.

demonologi

I følge eldgamle journaler oppstår og utvikles nåværende demonologi basert på vestlig kristen demonologi, dette skjer i løpet av middelalderen og skyldes en avtale som ble gjort på den tiden, nærmere bestemt i 1846, om hekser og demoner. Denne pakt omhandler eksistensen av hekser og demoner, deres egenskaper, deres makt og hvordan de kan gjenkjennes.

I følge Det gamle testamente er Satan en engel som ble underkastet Gud og som ble utvist fra himmelen av den Høyeste for å ville være mer enn han, og som fra da av bare har hatt ansvaret for å generere ondskap på jorden.

Sannheten er at demoner som sådan er mørke vesener som for noen er uvirkelige vesener, som bare symboliserer det som virkelig er godt og ondt .

Vitenskapen deler på sin side ikke disse teoriene som er reist av demonologi, en situasjon som har provosert forskjellige debatter blant forskere, som anser demoner som vesener basert på overtro og de som er tilhenger av demonologi.

Anbefalt

Kontinuerlig evaluering
2020
magnitude
2020
Bioquímica
2020