Dialektisk materialisme

Dialektisk materialisme er en filosofi som er basert på koblingen som eksisterer mellom kunnskap og den objektive materielle verden. Dens største pionerer var Carlos Marx og F. Engels.

Dialektisk materialisme

Dialektisk materialisme er så navngitt fordi den er strukturert i materialismens og dialektikkens biologiske enhet . Det anses som materialistisk fordi det er basert på identifisering av materie som verdens absolutte grunnlag, og tar hensyn til bevissthet som en meget strukturert tilhørighet til materie, som noe som bare angår hjernen, som noe ubevisst om den objektive verden. . Det kalles dialektisk fordi det innrømmer koblingen som eksisterer på verdensnivå for verdens gjenstander og fenomener, samt bevegelsene og fremdriften til dette som en konsekvens av de interne uenighetene som griper inn i den.

Materialisme tar hensyn til det sosiale vesenet ikke bare som et objekt i strid med mennesket, men også subjektivt, og tar det som en praktisk historisk-konkret aktivitet for mennesket, denne ideen om praksis ga et vitenskapelig grunnlag for kunnskapshypotesen, som marxismen ankom fra det sosialhistoriske synspunkt i stedet for den unøyaktige tilnærmingen til kontemplativ materialisme, som anså forbindelsen mellom menn som noe klart naturlig .

Dialektisk materialisme er basert på grunnleggende erkjennelse av materie, etterlater bevissthet som en sekundær del og vurderer verden som materie i bevegelse, den anser også bevissthet som en aktivitet i sinnet, det vil si bevissthet vil bli bestemt eksternt til det naturlige og sosiale som eksisterer og utdypet i hjernen.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020