ditto

Det er et uttrykk som brukes til å erstatte en detalj som er blitt nevnt tidligere, for å unngå å falle i overflødighet. Den har et latinsk opphav og betydningen er redusert til "seg selv" eller "det samme". Spesielt er det et pronomen og det er vanlig å observere det i essays, teser eller monografier, det vil si alle skrifter av akademisk type, for å være en kultisme; den aksepterte forkortelsen for begrepet er "id" . Bibliografiske referanser er for eksempel også fra sammenhenger der "idemet" kan finnes, spesielt for å nevne kilder som allerede hadde vært slik ved en tidligere anledning.

ditto

Når dette skjer i en tekst som sådan, brukes bunnteksten, som omtaler den siterte referansen igjen. I så fall kan ditto være i begynnelsen eller det kan plasseres i en individuell setning . Dette kan imidlertid variere, siden det også kan inkluderes i teksten, på tekster som inkluderer emner som må nevnes et betydelig antall ganger.

Hvis et verk har samme forfatter eller i en mal, gjentas et svar, på samme måte blir det samme plassert for å unngå, som de andre tilfellene, å ha det som et element som forårsaker overflødighet. Det skal bemerkes at ditto bare kan brukes når det som skal uttrykkes er nøyaktig det samme som tidligere ble sagt . På samme måte er tegnet på ditto de to anførselstegnene (“), og bruken er mer vanlig enn selve ordet.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020