Dossier

Ordet dossier i gallicisme, det vil si et begrep fra det franske språket som brukes på andre språk, spesielt spansk. Dette refererer til filen eller serien med dokumenter, som er ansvarlige for å detaljere visse aspekter av en person, gruppe, institusjon, prosjekt, blant andre. I andre bruksområder av ordet er det funnet å være baksiden av et sete; den som baksiden støttes på. I tillegg kalles lette pappmapper, der informasjon om det samme emnet er gruppert, en dossier.

Dossier

Dossier kan da sees på som et slags synonym for både ordarkivet og for sikkerhetskopiering . I disse sansene brukes den første av disse i et mangfold av felt, der informasjonsvitenskapen skiller seg ut. Innenfor operativsystemene, som en del av det økende behovet for brukere å ha en organisasjon som var mye enklere og lettere tilgjengelig, ble det innarbeidet såkalte kataloger, virtuelle mapper der alle slags filer kunne lagres. En annen tilnærming til begrepet er at der filene konverteres til filer, en slags historie for enheten eller personen som blir undersøkt.

Dokumentasjonen som ryggstøtte eller ryggområde til et sete eller stol, er en betydning som lite brukes i Castilian. Disse involverer imidlertid en serie egenskaper der objektets skjønnhet kan fokuseres nesten fullstendig. Ryggstøttene kan ha forskjellige former, for eksempel buet, omringet, rett eller til og med cabriolet, ledsaget av en serie detaljer som gir mer estetikk til utseendet.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020