dristig

Ordet dristighet kommer fra ordet vågale som har sitt opphav fra den vulgære latinske "ausare" . Dets betydning er vågale, vågale. Betydningen av å våge kan ha forskjellige synspunkter, dette vil avhenge av miljøet ditt, det vil si at vi kan gi det en positiv betydning ved å relatere vågen til verdi. Eksempel: en person kommer inn i et hus som er i brann for å redde barn; i dette tilfellet opphøyer vi denne frimodighet eller mot.

dristig

Frimodighet vil ha en negativ betydning hvis vi forbinder det med uklang, mangel på skam og det kan kritiseres, for eksempel ville det være en våg å gå i undertøy inne i en kirke eller et kjøpesenter. Det er da klart at moden kan være noe som fortjener ros eller rettere fortjener bebreidelse.

I dag har dristighet vært veldig til stede i hverdagen til mennesker, hvis vi ser det på den positive siden, det faktum å møte situasjoner som vi aldri ville tenkt på hvis vi ville takle, får oss til å innse viljestyrken som emne som til tross for vanskene med saken kan gjennomføre den aktuelle hendelsen.

Men når dristighet blir misbrukt eller ikke tenker grenser, blir det til noe skadelig der personen utfører tåpelige aktiviteter uten noe grunnlag i virkeligheten. Tiltaket mellom en positiv og negativ vågnad vil avhenge av årsaken og samvittigheten som hver person har

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020