Economic Frontier

Det er de der det tas hensyn til kommersiell trafikk mellom befolkningen som bosetter seg i dette området . Den økonomiske grensen er klassifisert mellom: levende eller akkumulerte grenser, som er preget av dens konstante aktivitet og døde grenser, hvis særeie ligger i fravær av kommersiell utveksling .

Economic Frontier

Situasjonen som oppstår på de levende grensene viser den harde virkeligheten for menneskene som bor der, gitt de høye kostnadene med grunnleggende nødvendigheter, den lave tilstedeværelsen av skoler, mangelen på offentlige tjenester (vann, strøm, etc.). ), har de behov for å flytte til naboland for å imøtekomme deres behov. Levende grenser er definert som områder med konstant dynamikk, hvis funksjon innen nasjonal utvikling er essensiell, siden de er i konstant friksjon med grenseland, og kan representere et viktig poeng for utveksling og integrering med dem. I tillegg til å oppfylle ansvaret for å overvåke plassen og garantere integriteten til territoriet der det ligger.

Døde grenser er på sin side de der det ikke er noen befolkning som utveksler ressurser eller kultur . I denne typen grenser er landenes vitale energi fraværende.

To eller flere ulik økonomier er implisitte i den økonomiske grensen, siden det som er lovlig i det ene landet ikke er i det andre, eller det som har en høy pris i det ene, er lavere i det andre, etc. eksistensen av den kommersielle strømmen i dette området har sitt opphav i et system med ulovligheter, der økonomien i en stat sprer seg over den andre, som kommunikasjonskanaler.

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020