eiendom

Ordet immovable kommer fra det latinske "immobilis" som betyr immobile eller immovable, det er dannet med prefikset "in" som betyr "nei", verbet "movere" lik "move", pluss suffikset "galde" som betyr mulighet ; derfor betyr dens etymologi noe "som ikke kan bevege seg". Dette begrepet kan brukes på egenskaper som ikke kan flyttes eller flyttes fra et sted til et annet fordi de er festet til bakken.

eiendom

annonsering

Også kalt en bygning eller konstruksjonseiendom, laget av en serie elementer som er motstandsdyktige, slik at det kan skapes hus, hjem, bygninger, etc. og det er her eiendommer kommer fram som er de eiendommer som er faste, uten mulighet til å bli fortrengt; de kan være ved vedheft, av natur, blant andre.

På den annen side finner vi løsøre som er det motsatte av det som er beskrevet ovenfor, siden det er de som kan overføres fra et sted til et annet, uten å miste sin integritet, som biler, båter, motorsykler osv. Men det skal bemerkes at eiendommer er dyrere enn løsøre, selv om denne begrensningen ikke alltid er oppfylt, men også eiendommer ofte kan pantsettes, men med møbler er det sjelden når dette skjer.

Denne type eiendommer kan klassifiseres som eiendom av natur som er jorda og undergrunnen; inkorporering eiendeler som alle er konstruksjoner; varer etter destinasjon som er når møbler legges til og til slutt på analogi, det er der vi finner pantelån.

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020