Ekstern gjeld

Den eksterne gjelden refererer til all gjeld som et bestemt land har i forhold til offentlige finanser til forskjellige bankinstitusjoner over hele verden, det vil si at det snakker om gjeldene som et land opparbeider seg i forhold til utenlandske enheter. Ved mange anledninger tilsvarer denne gjelden vanskelige perioder som gjeldslandet står overfor eller forskjellige problemer som ikke kan løses på grunn av mangelen på ressurser fra den offentlige sektoren, som da genererer land, spesielt tredjelandsland som f.eks. Latin-land benytter seg til å få lån eller forskjellige typer avtaler fra utenlandske territorier eller for eksempel fra andre enheter som Verdensbanken for å dekke visse behov på deres territorium.

Ekstern gjeld

Ekstern gjeld er en type gjeld der en gitt person, bank, enhet, institusjon osv. Det gir et lån til en annen part, men nevnte lån kommer fra utlandet, det vil si at det ikke er en del av det samme territoriet, så lånet er vanligvis gjort i utenlandsk valuta. Den nasjonale regjeringen i hvert land er den mest gjeldssatte ved hjelp av utenlandsgjeld, selv om de forskjellige enhetene som befinner seg i et land også kan pådra seg utenlandsgjeld uavhengig, men mange ganger støttes de økonomisk av staten.

Det meste av tiden er enhetene eller institusjonene som gir lån til land, selskaper eller andre internasjonale organisasjoner som IMF eller Det internasjonale pengefondet, de nevnte, Verdensbanken, Den interamerikanske bank for gjenoppbygging og utvikling eller IBRD, banken Inter-American Development (IDB), myndigheter i andre land, private banker, etc.

Ekstern gjeld kan være av to typer: offentlig, det vil si kontrakt av staten selv; eller av en privat type, inngått av individer i en nasjon.

Anbefalt

sabotasje
2020
Kortvarig investering
2020
TV
2020