Elektrisk motor

Den elektriske motoren er et apparat som transformerer elektrisk energi til mekanisk energi, slik at den kan drive driften av en maskin. Dette skjer på grunn av virkningen av magnetfeltene som genereres av spolene (de små sylindrene med isolert metalltråd). Elektriske motorer er veldig vanlige, de kan finnes i tog, industrielle prosessmaskiner og i elektriske klokker; noe av generell bruk har standardiserte proporsjoner, noe som hjelper til med å forbedre valget i henhold til kraften som skal oppnås for enheten der den skal inkluderes.

Elektrisk motor

Kildene som forsyner den elektriske motoren kan være vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC). Når det gjelder vekselstrøm, er kraftnett eller kraftverk den viktigste driveren for motoren ; Det er flere typer av denne motoren, kalt: asynkron og synkron motor. I motsetning til denne, når likestrømmen har ansvaret for å støtte driften, er batteriene, likeretterne, solcellepanelene og dynamoen enhetene som samarbeider i prosessen ; Disse er klassifisert i: serie motor, sammensatt motor, shunt motor og børsteløs elektrisk motor. Den universelle motoren fungerer i mellomtiden med begge typer strøm.

Den elektriske motoren har mange fordeler, blant dem er dens størrelse og reduserte vekt, det faktum at den kan bygges for nesten alle typer maskiner og en ganske høy effekt, ytelsen er mesteparten av tiden på 75%, ikke avgir enhver type forurensende stoff eller gass og krever ikke ekstern ventilasjon.

Anbefalt

Butterfly Effect
2020
subtraksjon
2020
utstilling
2020