enstemmighet

Enstemmighet er enigheten som oppnås når en gruppe mennesker blir enige om å gjennomføre handlingen, når man snakker om enstemmighet, er det forstått at alle var enige i bevegelsen eller den oppfatningen som ble stilt til avstemning. Konseptet er mye brukt i verden valg og stemmegivning, når de debatterer mellom å velge en kandidat eller kandidat til en bestemt stilling, for eksempel et regjeringskontor, avgjøres det gjennom folkelig avstemning, hvis et høyt antall stemmer for en enkelt motstander snakker om enstemmighet og er derfor den som får stillingen.

enstemmighet

Verdien gitt i en jury for å stemme kan være gjenstand for forskjeller og derfor ikke finne enstemmighet. Det mest tilrådelige i disse tilfellene er at det tas en klar avgjørelse, slik at den siktede, dømmes eller evalueres får en konkret avgjørelse av hva de vil gjøre.

På den annen side presenterer dette ordet vidt forsterkede juridiske kjennetegn som brukes på det juridiske feltet. Enstemmighet forstås som plikten til å oppnå en enighet blant alle medlemslandene som møtes i rådet, slik at et forslag kan vedtas. Siden ikrafttredelsen av den europeiske enhetsloven har områdene som beslutninger må tas enstemmig blitt begrenset.

Ikke desto mindre viser den første spalten i denne traktaten til folkelig avstemning med kvalifisert flertall, noe som forhindrer folkelig enstemmighet . I motsetning til dette, fortsetter den andre og tredje søylen i stor grad underlagt den mellomstatlige metoden og den enstemmige avstemningen.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020