entropi

Entropi kommer fra det greske ordet "ἐντροπία" eller "entropy" som er den termodynamiske fysiske mengden eller en del av fysikken som studerer den mekaniske virkningen av varme og de andre energiformene som lar oss måle den delen av energien som er lagret i et system som ikke brukes.

entropi

Måling av entropi gjør det mulig å etablere ordren som et system har i en viss skriftlig forespørsel, med hensyn til den som utførte den eller kunne ha gjort den i en annen. Dermed kunne entropidifferansen for dannelse eller konstituering av et system bestemmes ut fra dets aggregerte komponenter, og også for enhver prosess som kan forekomme i et allerede konstituert system.

Entropi er en tilstandsfunksjon, der en mikroskopisk fysisk mengde kjennetegner tilstanden til et omfattende likevektssystem og dets verdi, entropi beskriver reversibiliteten til systemene i den fysiske delen som studerer den mekaniske virkningen av varme og de gjenværende energiformene .

Entropien til dannelse av en kjemisk forbindelse hvor forskjellen mellom entropi i den formative prosessen til bestanddelene er spesifisert, men hvis det er en større entropi av dannelse, vil den være gunstigere.

I informasjonsteori er entropi et mål på mangelen på sikkerhet eller tillit som finnes i møte med et sett med meldinger der bare en vil bli mottatt, og det er et mål på informasjonen som er nødvendig for å redusere eller eliminere mangel på sikkerhet eller tillit.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020