erfaring

Opplevelsen er kunnskapen som tilegnes gjennom erfaringene oppnådd i løpet av en viss episode. Begrepet kommer fra det latinske "experentia", som stammer fra "experiri", hvis betydning faller på "bevis". Normalt blir det sett på som en kvalitet arvet av eldre individer, etter å ha opplevd forskjellige situasjoner i løpet av livet. Filosofer har over tid slitt med å definere hva opplevelsen i seg selv er; noen ble enige om å definere det som en dom som oppnås etter å ha vært under visse omstendigheter, det vil si en etterfølgende.

erfaring

Opplevelsesbegrepet gjelder ikke bare området moralsk kunnskap, det er også passende for arbeidsplassen . Dette anses som riktig for en person, hvis han bruker en betydelig periode på et bestemt område, det være seg lovene, medisin, biologi, matematikk og andre. I noen tilfeller krever arbeidsgivere viss erfaring innen det selskapet eller bransjen deres bekjenner seg, for å sikre at arbeidstakeren kan utføre aktiviteten med dyktighet og profesjonalitet . Disse kunnskapene tilegnes for det meste etter å ha oppnådd universitetsgraden når den første jobben er oppnådd.

Innenfor videospill er opplevelsen tidsperioden hvor en karakter har holdt seg, som skal ha oppfylt retningslinjene som handlingen for aktiviteten styres under. Dette fører igjen til små utbetalinger, og forvandles til poeng eller gaver; selv om det også utføres liten tilfeldig dynamikk som er ment å gi spilleren en viss pris.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020