Familieverdier

Familieverdier er prinsippene som guider måten å oppføre seg på mellom personlige forhold som har tilknytning til følelser, hengivenheter og interesser som er basert på den gjensidige respekten som mennesker kan ha, og det er den grunnleggende sikkerheten som kan hjelpe dem å gi, verdsette og bestemme ting på steder med annen oppførsel eller kilder til tilfredshet og moralsk oppfyllelse .

Familieverdier

Familien er samfunnet der livslengden til en person fra fødsel til pubertetsverdier og riktig bruk av verktøy læres opp, der menneskers forhold og familiestabilitet er grunnlaget for frihet, sikkerhet og forening i samfunnet, det er grunnen til at familien begynner på det sosiale livet. Det første som læres i familien er familieverdiene som vil være de grunnleggende elementene for livet i samfunnet og gjennom livet til hver person.

Disse verdiene bidrar til tilfredsstillelse av menneskelige behov , og respekterer hver av deres ideer, drømmer og ambisjoner med en betydning uavhengig av omstendighetene som er viktige for hva de er, hva de mener, hva de representerer og er nært knyttet til aktiviteter og atferden som oversettes til tanker, konsepter eller ideer, men det som mest reflekterer verdiene er atferden eller hva personen gjør.

Familieforholdet er det grunnleggende grunnlaget for å bo i fellesskap og dermed forholde seg til andre mennesker som gjør det mulig å regulere atferd for kollektiv velvære og å kunne ha en harmonisk sameksistens .

Anbefalt

Zamora-plan
2020
Etisk relativisme
2020
Cromatografía
2020