fart

Ordet hastighet stammer fra det latinske "velocĭtas, -ātis" . Hastigheten refererer til en fysisk styrke der den måles ved hjelp av et mønster som har den størrelsesorden godt bestemt, og tar som en enhet mengden av den egenskapen som vektorkaraktermønsterobjektet har, som forklares med et punkt i rommet der det måles. den størrelsesorden, hvor en modul, en lengde, dens retning eller retning også blir funnet, skiller dens forstand det ut fra endenes opprinnelse, som uttrykker forskyvningen av et objekt per tidsenhet.

fart

Hastighet er representert med symbolet V. Dens dimensjoner er "L" som betyr lengde og "T" for tid . Enheten i internasjonale metoder er måleren per sekund der den er representert med symbolet m / s som betyr meter per sekund.

I vektormoduseffektivitet kan du bestemme hastigheten som skal betraktes som forskyvningsretningen og regelen som er vurdert av dens hastighet som er en modell med fysisk størrelse som uttrykkes med et enkelt tall og har samme verdi for alle observatører eller ved dens hastighet som har den samme hastighetsdimensjonen, men ikke har en vektorkarakter av den.

Hastigheten er hastigheten eller hastigheten på variasjonen for posisjonen som er det som indikerer dens plassering i rommet per tidsenhet, akselerasjonen er variasjonshastigheten per tidsenhet.

På den annen side er friidrettsprøven som består av å løpe så raskt som mulig på en viss avstand kjent som et hurtigløp . Denne testen er den vanligste fordi de er 100 meter rette eller flate .

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020