fenomenologi

Fenomenologi er en filosofisk vitenskap som studerer alt som er relatert til hendelsene som omgir et objekt, dets forhold til miljøet hendelsene finner sted i og hvordan ting påvirker fenomenet. Den etymologiske beskrivelsen forteller oss at fenomenet kommer fra en latin som betyr "Utseende" og fra "Studie" for "Logos - Lodge" . Så fenomenologi er en vitenskap som studerer atferden til omgivelsene til et faktum, produkt, hendelse eller tjeneste. Det kan sies at denne filosofiske gren av studien går utover dens funksjoner i den syriske den er funnet i.

fenomenologi

Fenomenologi som studiemetode er en metode der elementene som ikke er generelt relatert til faktum eller objekt eller ikke er tatt med i fra begynnelsen fordi de anses som feilaktige, ikke blir kastet. Disse studiene har en deduktiv karakter som tar utgangspunkt i forholdet til hele miljøet, det gode, det dårlige, det riktige og det gale.

Fra den enkle ideen om at fenomenologi er en "studie av fenomener", kan vi ha den klare betydningen at metoden søker mest mulig kunnskap om alle de grunnleggende og ikke-essensielle aspektene ved en prosess, av et fenomen. Studier som verifiserer opprinnelsen til et materiale eller en vitenskapelig prosess, søker generelt å fastslå hvilken effekt objektet har, hvilke egenskaper det har og hvilken bruk som kan brukes av det.

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020