figuren

Ordet figur kan brukes i forskjellige miljøer, denne stemmen kommer fra den latinske "figuren" som betyr bilde av et produkt som er modellert eller formet; med suffikset "ura" som markerer en aktivitet eller et resultat. For det første forstås en figur som utseendet eller ytre bilde av et element eller kropp som den skiller seg fra et annet . I kunst brukes dette uttrykket til å navngi en statue, monument eller maleri som personifiserer en mann eller et dyr . Eller for å nevne noe som betyr, representerer eller symboliserer noe annet.

figuren

I geometri kaller vi settet med lukkede linjer på et rom en figur eller figurer, og dens formål er å representere en gjenstand eller form som har en serie elementer som dimensjoner, strukturer, rom, etc. her snakker vi om geometriske figurer som torget, rektangler blant andre. Navnet tilskrives også musikalen som representerer et notat eller en stillhet. En annen av dens mange bruksområder er å referere til en kjendis eller viktig karakter som skiller seg ut i en aktivitet som sådan ; som en kjent skuespiller eller musiker. I kort- eller kortspillet kalles hvert kort som representerer en person, dette er knekt, hest og konge. På den annen side er en figur en latterlig, ubehagelig og dårlig seende person.

Dette ordet har også bruk i miljøet i litteratur, der det snakkes om retoriske skikkelser, som er ressursene og teknikkene som en dikter bruker for å bedre uttrykke det han føler og vise sine følelser, de kalles også litterære skikkelser som similen, hyperbole, allegorien blant andre.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020