Fokusgrupper

Det er en kvalitativ markedsundersøkelsesteknikk for å teste produkter, tjenester, ideer, emballasje, priser, reklame, konsept eller annen markedsføringsaktivitet som et selskap er villig til å utføre.

Fokusgrupper

Det er et uformelt gruppeintervju, som vanligvis involverer mellom 5 og 12 personer, ledet av en tilrettelegger, der folk blir bedt om å uttrykke sine meninger, holdninger, tro, tilfredshet og oppfatninger om det foreslåtte emnet.

Respondentene, eller de som deltar i fokusgruppeøkter, er vanligvis en del av det som kalles et "målsegment", da selskaper skreddersyr produktene sine til forskjellige deler av befolkningen for bedre å imøtekomme deres behov. En fasilitator, eller "moderator", hjelper deg med å lede økten og fokuserer diskusjonen. Øktene overvåkes og registreres nøye for deretter å observere deltakernes frivillige og ufrivillige reaksjoner.

På 1930-tallet stilte spørsmålstegn ved samfunnsforskerne nøyaktigheten av dataene de innhentet, spesielt hvis forskerens overdreven innflytelse på informasjonen som ble tilbudt av forsøkspersonene, kunne forvrenge den, og hvis de lukkede spørsmålene, hva var de lukkede spørsmålene . de mest brukte var begrensende, og derfor var ufullstendige data. Som et resultat, på slutten av tiåret, ble gruppestrategier designet for å gi større frihet og åpenhet for intervjuobjekter.

Opprinnelig ble anvendelsen av teknikkene med gruppene gjennomført i arbeidsområdene, med det formål å øke produktiviteten og også favorisere analyse i psykoterapi. På 1980- og 1990-tallet ble det gjennomført et stort antall studier med fokusgrupper innen markedsføringsfeltet, for å evaluere TV-reklame og for å lansere nye produkter.

I samfunnsforskning fokuserte interessen på sosiale, pedagogiske og medisinske programmer, da de tilbyr innsikt og perspektiv fra klienter, studenter, pasienter og alle programdeltakerne. Anvendelsen av teknikken har ikke bare holdt seg konstant, men har også gjennomgått variasjoner på grunn av innflytelsen fra nye teknologier, noe som har ført til "videokonferansefokusgrupper" og "Internett-grupper".

Det er en teknikk som privilegerer tale, og hvis interesse er å fange tanken, følelsen og levevis av individene som utgjør gruppen . Fokusgrupper blir gjennomført innenfor rammen av forskningsprotokollene og inkluderer et spesifikt tema, forskningsspørsmål, klare mål, begrunnelse og retningslinjer. I henhold til målet bestemmes intervjuguiden og logistikken for oppnåelsen (valg av deltakere, planlegging av økter, strategier for å nærme seg og invitere dem, etc.).

I planleggingen må vi også vurdere treffstedets egenskaper; Lett tilgjengelig, helst et kjent og ikke-truende rom, det er et rom med et stort bord og stoler, ideelt sett bør det ha et Gesell-kamera, der observatører er plassert. Det er nødvendig å ha en lyd- og / eller videoopptaker for å registrere den kommunikative utvekslingen av fokusgruppen, og prøve å minimere støy og distrahere elementer for å fremme konsentrasjon av grupper.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020