forlenge

Ordet forlenge kommer fra det latinske ' forlenget' som refererer til manifestasjonen av noe som sprer seg eller får det til å vare; dens leksikale komponenter er prefikset ´´pro´, som indikerer at det er fremover og ´´longus´´ betyr det lange, suffikset ´´ar´´ er avslutningen som brukes til å danne verb, for det meste brukes ordet forlengelse i to sanser på den ene siden refererer til rom og på den andre assosiert med tid.

forlenge

Dette ordet viser seg også i den meteorologiske tjenesten, som viser til disiplinen som studerer atmosfærens fenomener når det kunngjør ugunstige værforhold i flere dager, det er da det snakkes om midlertidige utvidelser.

Når vi viser til tid og rom, kan det sies at når en person har en samtale på telefonen, har de makt til å forlenge det de tenker og si det øyeblikket de ønsker å avslutte telefonkontakten.

Når det gjelder plassen, kan det sies at hvis et rom i et hus blir forstørret, sies det at det er blitt forlenget for å få plass, hvor det skal bemerkes at uttrykket utvide er en av de synonymer som er mest brukt av ordet forlenger, og det er den som nøyaktig indikerer utvidelsen av et rom.

Innen arkitekturfeltet finner man den fulle betydningen av ordet forlenge, fordi det er disiplinen som formelt omhandler utvidelse eller utvidelse av rommet til et hus, et kontor, en leilighet osv.

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020