Forord

Ordet forord stammer fra det latinske "praefatĭo" betyr "prolog eller introduksjon til en bok" eller "del av massen som umiddelbart går foran kanon", Forordet refererer til en seksjon eller innledende del av en manifestasjon, der det er fra prologen som ligger i begynnelsen av en bok eller annen type trykt arbeid, og som generelt fungerer som en slags guide for leseren .

Forord

Et forord i litteraturen, det er et innledende og innledende stykke som ligger på forsiden av en bok. I forordet er poengene som ble brukt under utdypingen av teksten kjent, som også tilsvarer å forhindre mulige innvendinger eller forbehold, som tilsvarer kritikk som allerede er kommet til tidligere utgaver eller til fremdriften i arbeidet og til slutt gir ideer eller kunnskap om melding som forfatteren ønsker å overføre med dette dokumentet.

En av prototypene ville være at hvis skriften reiser sosiale bekymringer, er det viktigste eller viktigere budskapet som kan være relatert til sosial organisering, fattigdom, forskjellen i ressursfordeling, prostitusjon, vold, narkotikaforbruk og narkotikahandel, blant andre .

Forordet er derimot generelt kort når det er orientert og fokusert på å være en observasjon, og det varer lenger når det inkluderer prolegomener, der det er den som er assosiert med ideene om introduksjon eller bakgrunn, motivasjonene er signaliseringen eller vektlegging som blir oppdaget i et fag mot et bestemt middel for å tilfredsstille et behov.

Anbefalt

Butterfly Effect
2020
subtraksjon
2020
utstilling
2020