førskolen

Førskole, også kalt førskole eller barnehage, er navnet på utdanningssyklusen for barn under 5 år, som går foran obligatorisk grunnskoleopplæring . I noen land er det en del av det formelle utdanningssystemet, mens det i andre blir tatt som "barnehage", der de ganske enkelt får de grunnleggende verktøyene for å lettere takle skolen .

førskolen

Dette kommer av behovet for å dekke de tidlige stadiene av menneskelig utvikling, dette er en av de mest avgjørende, siden mye av personlighets- og atferdsmønstrene ervervet her.

Etter initiativ fra Robert Owen, ble den første barnehagen i 1816 åpnet, som ligger i New Lanark, Skottland. Senere, i 1828, i Ungarn, åpnet Teresa Brunszvik en "angyalkert" på hennes bosted. Med dette spredte konseptet seg raskt over Kongeriket Ungarn, og var da en av institusjonene som adelen og middelklassen målrettet sine yngre barn, og oppfordret dem til å få en utdanning fra veldig ung alder.

I 1837, i det nåværende Tyskland, åpnet Friedrich Fröbel den første institusjonen utenfor Ungarn, som han døpte som "barnehage", og dette ble oversatt til "barnehage", og ekspanderte også i dette landet, deretter England, og endelig nådde den USA.

Mexico ville være det første latinamerikanske landet som hadde barnehager, siden resten av subkontinentet ville ha dem på begynnelsen av 1900-tallet, hjemløse barn, som inntil da ble ivaretatt og utdannet av religiøse institusjoner.

Anbefalt

polynomer
2020
markør
2020
forstyrrelse
2020