fototropisme

Fototropisme er en naturlig og organisk bevegelse av en grønnsak i lysretningen. Dette skyldes et plantes naturlige evne til å endre retning basert på endringer i omgivelsesbelysningen. Når bevegelsen har en stimulerende respons mot lyset er det en positiv tropisme, og i motsatt tilfelle når den skjuler seg for lyset er den kjent som en motsatt eller negativ tropisme .

fototropisme

Dette er kjent som en hormonell reaksjon fra planten for dens vekst, men både det positive og det negative kan eksistere i den samme planten siden roten må gjemme seg og planten som sådan må følge lyset naturlig. Det er for tiden forskjellige fototropismer funnet:

  • Geotropisme : stilken og bladene adlyder lys.
  • Hydrotropisme : ufrivillig bevegelse av planten produsert eller stimulert av vann eller fuktighet.
  • Kjemotropisme : Det er når planter tiltrekkes av kjemiske stoffer, dette i tilfelle stoffene er nødvendige.
  • Thigmotropism : er når anlegget har retningsrespons eller fysisk kontakt med en gjenstand eller fast overflate.

Fototropisme har blitt utsatt for forskjellige eksperimenter siden korrelasjonen mellom planter og naturlig lys ble oppdaget, noe som resulterte i oppdagelsen av auxiner, som er mekanismen som er ansvarlig for responsen på fototropisme i planter som har en tendens å konsentrere seg om stamme- og bladregionen, når en plante mangler dette kan det merkes siden bøyningen mot lyskilden er liten eller null.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020