fremmedgjøring

På det juridiske feltet kalles fremmedgjøring donasjon, utlevering eller tildeling av de virkelige rettighetene over en løsøre eller fast eiendom til en annen person, det være seg naturlig eller lovlig. I streng forstand vil dette bare referere til domenerettigheter, mens det stort sett omhandler overføring av både herredømme og andre rettigheter, så vel som utnyttelse. Tilsvarende kalles fremmedgjøring også det forbigående tapet av sanser og fornuft, et produkt av intense følelser, som sinne, sinne eller smerte .

fremmedgjøring

Som et rettslig begrep fokuserer fremmedgjøringen på de såkalte domenerettighetene eller reelle rettigheter. Det er disse som gir en person status som eier av en viss eiendel, som da er fri til å utføre noen form for aktivitet med det, så lenge de ikke anses som ulovlige. Generelt brukes fremmedgjøring når man står overfor en ran-sak, eller det er gjeld mellom de involverte. Dermed kan salget være en obligatorisk aktivitet, konsekvens av ordrer diktert av dommere, fordi salget skjer når en person frivillig bestemmer seg for å legge ut noen av eiendelene sine for salg, for eksempel biler eller et hus, og transaksjonen er fullført .

Psykisk fremmedgjøring, på sin side, er også til stede i juridiske bøker, siden det er slik kriminelle som lider av ustabile mentale forhold kalles . På denne måten må behandlingen som må gis på grunn av deres tilstand være annerledes, uavhengig av forbrytelsene de har begått.

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020