Fritt marked

Det frie markedet er et system der prisenvarer eller tjenester avtales med samtykke mellom selgere og kjøpere gjennom lovene om tilbud og etterspørsel . Det frie markedet trenger for sin gjennomføring eksistensen av fri konkurranse, der regjeringen kontrollerer kildene til forsyninger, priser og produksjon.

Hvis i stedet for myndighetene ett eller flere selskaper kontrollerte en av disse tre tingene, vil det bli kalt et monopol, er dette en lovlig konsesjon for et selskap som tillater produksjon eller kommersiell kontroll av et eksklusivt produkt eller en tjeneste, eller et oligopol som refererer til markedet der en rekke selgere utøver kontroll over prisen og monopoliserer salget av et produkt.

Fritt marked

Dette viser til deltakerne i en kommersiell transaksjon at det ikke er noen undertrykkelse eller underkastelse, og heller ikke bedrageri som generelt er alle transaksjoner frivillige, selv om myndighetene i den frie markedssituasjonen ikke fikser eller regulerer priser, effektiv implementering av gratis marked som krever mellom deltakerne i transaksjonen som er en kommersiell avtale mellom mennesker eller selskaper det ikke er noen tvang, heller ikke svindel slik at alle transaksjoner er moralsk frivillig og også at det er perfekt informasjon og andre forhold som garanterer perfekt konkurranse.

I den frie markedsøkonomien er det et mangfold av arbeid og privat eierskap til kontroll over produksjonsmidlene som er avhengig av et marked for utveksling av varer og tjenester. Driften av markedet er ikke ugyldig på grunn av institusjonelle faktorer, fordi regjeringen er det sosiale apparatet for tvang, undertrykkelse eller underdanighet som prøver eller er interessert i å bevare driften av systemet i markedet, dette avstår fra å hindre dets drift og beskytter deg mot overtredelser fra tredjepart.

I det frie markedet er det ingen innblanding fra faktorer utenfor markedet, for eksempel priser, lønnsrenter og renten. Økonomien prøver å tydeliggjøre og forklare hvordan en ren markedsøkonomi fungerer.

Anbefalt

Deficiencia
2020
Intensivt jordbruk
2020
jorden
2020