funksjon

Funksjonsbegrepet er viktig når det er assosiert med visse emner der representasjonene som ordet har, kan tjene et felles mål. Vi snakker om en funksjon, i dens enkleste forstand, når vi går videre til utdyping av et handlingssystem som fører til fullføring av en plan . En funksjon kan være, grunnen til at noe fungerer, et eksempel, telefonen fungerer for å kommunisere, det er tydelig at målet med telefonen er å overføre informasjon, men hvordan det fungerer, det er spørsmålet. Det er et konsept som på en konkret måte omfatter alt som er relatert til en prosess og et mål, og som berører alle handlinger av sitt slag som måtte være nødvendige.

funksjon

Imidlertid viser begrepet Funksjon viktig referanse i det matematiske feltet, funksjoner er et didaktisk og praktisk verktøy som situasjoner eller problemer som skal løses defineres. En funksjon må være i samsvar med et grunnleggende skjema, og det er der det er et forhold mellom to former, objekter eller to representasjoner med en operatør mellom seg, og hvert element i hver del må opprettholde et forhold til alt innenfor funksjonen. Funksjonene er i utgangspunktet en graf der to sett med ting er representert og disse er relatert, for å beregne verdien av en variabel som ikke er definert, kan disse funksjonene nå helt abstrakte resultater, selv om de er forståelige for den logiske studien av matematikk.

Begrepet funksjon utenfor det matematiske feltet, der det ofte omtales som et ideelt verktøy for å løse problemer, antar et mer bestemt konsept for en handling som skal utføres. Når vi for eksempel ser en film, er det å se en kinofunksjon, der virksomheten utvikler sin tjeneste og folk liker den. Tilsvarende kan en funksjon være en offentlig eller privat begivenhet, men der noe kunst vises.

Ordet funksjon er grunnleggende, følsom og veldig forståelig for mellomøret, uavhengig av opprinnelsen til handlingen som blir begått eller beregningen som blir dechifisert, funksjonene representerer en standard i hverdagen.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020