Geit storfe

Det er kjent som geit storfe, den gruppen av dyr som er oppdratt for full bruk og utnyttelse, denne serien med dyr er kjent som geiter, til fordel for den menneskelige arten. Geiten er et pattedyr av drøvtyggere, og det kan oppnås store økonomiske fordeler, fordi det er en stor produsent av melk og kjøtt, men også pels, hud og husdyrgjødsel kan brukes til mange ting. De er svært fruktbare dyr som kan reprodusere seg gjennom året; Hannen til geiten er kjent som "geit", "hanngeit" eller "snikt", mens de unge kalles "geit" eller "gutt" .

Geit storfe

Geiter kan tilpasse seg nesten alle typer klima og geografiske områder, det vil si steder der storfe ikke kunne overleve. Arbeidet som ble utført av denne aktiviteten er kjent som geitehold, som ble klassifisert som intensivt husdyrhold før etter andre verdenskrig, etter innsamling av melk av private meieriselskaper eller av samarbeidsforeninger.

Fra oppdrett av geiter kan du få : kjøtt til salgs og konsum; geitemelk på samme måte for salg eller til konsum; segmentert melk for osteproduksjon eller ferskt forbruk; læret for realisering av forskjellige gjenstander til daglig bruk og til slutt pelsen som også kan brukes til å lage forskjellige gjenstander, et eksempel på bruk av deres hud ligger i tekstilindustrien, og brukes til å lage klær.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020