gjennomreise

Begrepet transitt brukes ofte for å referere til handlingen med transitt, det vil si å flytte fra et sted til et annet, enten det er med bil, sykkel eller til fots, gjennom de forskjellige gatene og veiene. De som passerer kan være mennesker, dyr eller gjenstander. Folk reiser av mange grunner: å gå for å studere, å jobbe eller å gå til slektningenes hus, blant andre. Mens gjenstandene eller varene, vanligvis transporterer av grunner til å flytte eller å bli markedsført.

gjennomreise

Trafikk representerer antall biler som kjører gjennom dagen langs de forskjellige veiene.

Vanskelighetene som trafikken har hatt de siste årene i byområder har økt med tiden, siden den første bilen dukket opp på 1900-tallet. Derfra har mennesket dedikert seg til å lage alle slags tiltak eller normer som tillater regulering og organisering av trafikk: trafikkskilt, trafikkadvokater, trafikklys, etc.

For øyeblikket, og på grunn av økningen i befolkningen, kan biltrafikken bli katastrofal, spesielt i de tidlige timene om morgenen og ettermiddagen, som er tidspunktene der det er størst tilstrømning av kjøretøy og fotgjengere.

Overføring av kjøretøy kan ha negative konsekvenser for miljøet, siden kjøretøy er de viktigste forurensningsagentene på grunn av utvisning av karbondioksid, noe som kan skade helsen til folk som bor i byer. I tillegg til andre negative effekter forbundet med stor trafikk som sonisk forurensning og stress.

Trafikkontroll tilsvarer myndighetene som har ansvaret for å holde veiene i god stand, slik at trafikken sirkulerer normalt og uten tilbakeslag. Trafikkulykker er de viktigste årsakene til årlig død i disse tider, derav viktigheten av at trafikklys fungerer korrekt, vedlikehold av gatene og riktig skilting av veier og motorveier, og fremfor alt å straffe dem som overtrer. trafikklover .

I astronomi er det derimot et fenomen som kalles astronomisk transitt som har sin opprinnelse når en planet, satellitt eller stjerne passerer foran en annen med større volum, noe som gjør synet vanskelig. Et eksempel på denne typen transport er de såkalte "solformørkelsene" der månen ikke lar solen bli sett.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020