grunn

Stiftelsen viser til virkningen og effekten av bygningens konstruksjonselementer med ansvar for overføring av grunnbelastninger, slik at fundamentet vil bli laget basert på det, eller med elementer som er støttet av denne jorda, som blir fordelt slik at de ikke overskrider trykket tillatt, som kan innrømme, akseptere eller tolerere at det produserer sone belastninger.

grunn

Fundamentet er motstanden til jorda som generelt er mindre enn for søylene eller veggene som den vil støtte, kontaktområdet mellom jorda og fundamentet vil være proporsjonalt større enn elementene som støttes til konstruksjonene der de må ta hensyn til konstruksjonsstabilitet som i stor grad avhenger av terrengtypen.

Fundamentet avhenger spesielt av terrengets mekaniske egenskaper, den indre resonneringsvinkelen, vannbordets plassering, som er vannet som samler seg i undergrunnen på et ugjennomtrengelig lag av de eksisterende belastningene.

Fra alle disse stadiene beregnes bæreevnen, som sammen med homogeniteten i terrenget gir råd om å bruke en type fundament eller andre forskjellige, der det er mulig å bruke overfladiske fundamenter som er rimeligere og enklere å utføre, når du har problemer med bæreevnen eller likheten eller likheten til det samme er ikke mulig at de bruker overfladiske fundamenter der andre typer fundament er verdsatt.

I området med det overfladiske fundamentet er det viktigere enn noe i den delen av broene, der overflaten, som er den indre delen av et legeme som er støttet i dypet for å garantere at den ikke gir forringelse.

Anbefalt

hydrologi
2020
theocentrism
2020
forbud
2020