guy

Originalt ord fra det latinske «individŭus» som betyr «udelelige» og dets leksikale komponenter er, «in» som er en negasjon, men den verbale roten «dividere» som betyr «å dele». Som adjektiv brukes det for å indikere at en bestemt enhet er individuell, det vil si at den ikke kan deles . Et individ er også definert som en person, ingen navn er kjent, kommer ikke til uttrykk eller er ikke ment. Derfor er et individ det levende vesenet, det være seg dyr, grønnsak som tilhører en art som er forskjellig fra de andre .

guy

I biologi omtales individer som unike og homogene vesener, med tanke på genetikk og autonomi når det gjelder deres fysiologi, og hver enkelt finnes i en kontekst, både i rom og i tid. Et bestemt individ er en person som har en rekke egenskaper, som navn, nasjonalitet, kultur, blant andre; han er en autonom person med egne tanker, i stand til å vite og forstå hva han vil og hvor han skal, en enhet med kapasitet til å tenke før han handler ; med andre ord, han er emnet utstyrt med full religiøs, ideologisk, rasemessig og seksuell uavhengighet og som har fri vilje.

I filosofien, spesifikt i den kollektivistiske strømmen, er ordets bruk å definere individer som en brøkdel av den sosiale ordenen; der hver del kan byttes eller byttes uten problemer. Men å snakke om individualisme motsier seg fullstendig denne filosofiske forskriften, og viser viktigheten og verdien av hver mann, hans prioriteringer og grunnleggende og individuelle behov.

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020