heftelse

Ordet skatt kommer fra det latinske "skatt" betyr avgift, forpliktelse, skatt eller skatt som brukes på en eiendom, dens leksikale komponenter er "gravis" refererer til alvorlig, tungt og prefikset "amen" indikerer at det brukes til å lage substantiv. På den annen side er den faste eller variable satsen som manifesteres i ord i en koeffisient eller gjennom en prosentandel som brukes på avgiftsgrunnlaget, kjent som typen skatt, dette grunnlaget er størrelsesorden som er resultatet av målingen av den skattepliktige hendelsen som gir som et resultat skattekvoten, som er beløpet som den avgiftspliktige må betale for realisasjonen av den skattepliktige hendelsen til en attributt .

heftelse

På dette området avhenger den spesifikke anvendelsen av begrepet av den gren av loven som er i samsvar med regelen, skatten kan ha forskjellige betydninger som har forskjellige typer saker som sivilrettslig rett som er inspirert av prinsipper for rettferdighet og tillater utvikling av Lover som regulerer utførelsen av et selskap, er den skattemessige forvaltningen av de juridiske reglene som gjør det lettere for staten å utvikle og utøve sin skattemakt, og merkantilen er den som er dedikert til å kontrollere forholdet mellom mennesker, kontrakter og handlinger av handel osv.

Skatten er resultatet av å dele skattekvoten med skattegrunnlaget for en skatt som anses som proporsjonal og er den som beskatter inntekten som er mengden penger som er spart eller samlet inn fra en belastning som blir pålagt personen eller en lignende inntektsskatt .

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020