Historiefilosofi

Historiefilosofi forstås som filialfilialen som omhandler studiet av utvikling og måtene eksisterende individer genererer historie på. Ordet kunne ifølge kilder vært brukt for første gang, systematisk og bevisst av den franske skribenten, historikeren, filosofen og advokaten Voltaire eller også kjent som François Marie Arouet, i forskjellige essays og undersøkelser ; selv om det skal bemerkes at denne karakteren ga begrepet en moderne betydning ; noe annerledes enn historiens strengt teologiske verdsettelse.

Historiefilosofi

Voltaires filosofi var å vurdere det historiske fenomenet fra fornuftssansen, basert på en skeptisk og kritisk holdning med henvisning til de mulige etablerte dogmer ; dens grunnleggende formål var å forklare "tidenes og nasjonenes ånd" og utviklingsprosessen for menneskeheten i de forskjellige eksisterende aspektene, med et vitenskapelig kriterium, så å si.

I generell forstand søker historiefilosofien å svare på de tre tidsmessige spørsmålene knyttet til hendelser av sosial karakter som er, hvor kommer vi fra? Hva er vi? og hvor skal vi Alt dette skjer i hans essensielle oppfatning, som avviker fra de mange oppfatningene som ikke er essensielle og hvis tilstrømning bare forårsaker forvirring.

Historiefilosofien kan ved visse anledninger innvende mot eksistensen av et teologisk formål eller formål med historien, det vil si at det kan stilles spørsmål ved om det foreligger et design, retningsgivende prinsipp, formål eller formål i historiens utvikling eller skapelse.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020