hovmod

Dette uttrykket kommer fra den latinske "arrogare", og refererer til en viss holdning som noen individer har når de dialog med andre mennesker, for eksempel å være arrogante, forgjeves eller pedantiske, det er den følelsen av overlegenhet som noen mennesker kan ha, og som kan være ubehagelig for andre.

hovmod

Det er en negativ holdning siden den arrogante alltid vil tro seg overlegen overfor andre og vil gi overdreven betydning for hans image, alltid later som om han fortjener den beste og alltid krever anerkjennelse av seg selv. Det er viktig å ikke forveksle dette begrepet med selvtilliten, siden en person med selvtillit ikke vil føle seg bedre enn andre, mye mindre vil han flaffe evnene sine foran andre, siden de føler seg godt å være det de er uten å vise ham frem.

Arroganse er en ubehagelig oppførsel, folk har en tendens til å distansere seg fra arrogante, siden de ikke orker å ha et forhold til noen som alltid snakker om seg selv og de tingene han har oppnådd, vil den arrogante aldri kunne erkjenne prestasjonene til andre vil alltid tro at han er den beste. På arbeidsplassen er det vanlig å møte noen arrogante, noen som alltid prøver å klandre kollegene for deres prestasjoner. Mange anser at denne atferden er forårsaket av mangel på kjærlighet, lav selvtillit, frykt for å mislykkes, etc., aspekter som kan påvirke den arrogante personen ved å be ham om å innta denne holdningen, kan dette konkluderes med å si at arroganse er avledet fra en trenger å skjule en mindreverdighetsforstyrrelse for ikke å ha hatt den rette kjærligheten fra deres pårørende .

Anbefalt

oppløsning
2020
Ecuación de Movimiento
2020
adopsjon
2020